TÖRTÉNET - ELŐZMÉNYEK

2017-ben Afganisztán, Kabul tartomány, Mosahi.

A térségben zajló kutatások új ásványkincsek forrását eredményezték.

A gyémántok és olaj lelőhelyek kimeríthetetlen forrása okán Mosahi is felnőtt az eddigi törzsi társadalomból, mely során az ipari és gazdasági fejlődésben fő szerepet játszott Rádzsmeg Al Fasshat Sejk.

Bár Rádzsmeg Al Fasshat beindította Mosahi fejlődését, ám gondosan ügyelt arra, hogy megakadályozza a konkurencia kialakulását.

A monopólium megtartásához kénytelen volt olyan milimáris szervezeteket felbérelni, melyek teljesen független az államtól.

A későbbiek során a sejk gazdagsága olyan méreteket öltött, mely felkeltette a nyugati, amerikai, szaúdi, pakisztáni erők figyelmét.

Mivel Afganisztán vezetősége nem rendelkezik olyan szervezettel, mely képes lenne megfékezni Rádzsmeg Al Fasshat Sejk uralmát. Kénytelen volt az amerikai kormányt segítségül hívnia.

2018 Afganisztán, Kabul tartomány, Mosahi.

Az Afganisztáni hatóságok átengedték Mosahi állomásaikat az amerikai erőknek.

Ezzel biztosítva feszültségmentes bejutást a térségben.

Rádzsmeg Al Fasshat Sejk gazdagsága nemzetközi körökben is ismerté vált.

Nagy befektetőként igen komoly politikai tekintélyre is szert tett, ezáltal rengeteg befolyást szerzett az Egyesült Nemzetek Szövetségbe.

Bár elég nyilvánvaló volt, hogy Rádzsmeg Al Fasshat Sejk az állam kincsein gazdagodott meg és tett szert hatalmára. Amerika nem kockáztathatta, egy nyílt megszállással, hogy mártírt csináljon a sejkből.

Fontos volt, hogy az eljárást végző (amerikai) hatóságok, semmilyen indokot ne adjanak az ENSZ beavatkozására.

Amerika így (kisebb) titkos akciókba kezdett, amit Kabul tartomány békefenntartó tevékenységével lepleztek.

A titkos műveletek elsődleges taktikája (a katonai segítségen kívül), az ellenállási mozgalom támogatása volt.

Amerika katonai eszközöket biztosított az ellenállásnak, így próbált helyi konfliktust generálni, mellyel okot adna a térségben állomásozó katonáknak Mosahi teljes megszállására.

Ha ez megvalósul, azzal Amerika és rajta keresztül az Afganisztáni hatóságok, teljes rálátást szereznek Rádzsmeg Al Fasshat Sejk üzelmeire.

2018-ban, erősen megszaporodtak a harci összecsapások az ellenállási mozgalom és rendfenntartó erők között. Az ebből kialakult konfliktus nem hatalmasodott el olyan mértékben, hogy az amerikai rendfenntartó erők okot adjanak Mosahi-t megszállására.

Viszont a civilek felfegyverezése és az egységes politika hiánya, teret engedett új fegyveres frakciók megalakulásának, melyek folyamatosan gyengítették a Sejk hatalmát.

A térségben kialakult egyik fegyveres összetűzés során nyilvánosan kivégezték Rádzsmeg Al Fasshat Sejket.

Az eset végül eljutott az ENSZ-hez, így Amerikának be kellet számolni a Mosahi esetről.

Amerika végül tagadta, hogy bármi köze lenne Rádzsmeg Al Fasshat halálához.

Azt viszont elismerte, hogy szerepe volt több (demokratikus) frakció megalakulásában.

2019. Afganisztán, Kabul tartomány, Mosahi.

Rádzsmeg Al Fasshat kivégzésével megindult a frakciók között versengés.

Az ENSZ úgy döntött, teret enged további szövetségesek részvételének Kabul tartományban.

Megkezdődött a szabadrablás...

Amerika:

A térségben maradt amerikai képviselet lecserélte a vezetőséget, ezzel próbált új arculatot és új módszereket alkalmazni Mosahi megszerzéséhez.

Az ENSZ, engedett a politikai nyomásának, emiatt jóváhagyta az Orosz és az Angol katonai rendfenntartók bevonulását a térségben.

D.P P.M.C.:

Mivel a sejk halála után rengeteg erőforrás maradt a magán védőszervezet birtokában. Ezért a szervezet is önálló tevékenyégbe kezdett.

Civil lakosság:

A 2018 felfegyverkezési hullámnak köszönhetően 2019-re több fegyveres frakció alakult, melyek próbálták hangoztatni a saját nézeteiket.

Egyik kiemelkedő civil szervezet a Mustafa Kebab Nadan, és Szahaladin Sahsan megalakították a Mágiaügyi minisztérium volt.

Bár a szervezet elég komolyan részt vett a különböző idegen erők elleni tüntetésekben.

A minisztérium akkor kezdett felvirágozni, mikor üzletszerűen elkezdett nyitni Amerika felé.

A legtöbb civil szervezet, önkényesen alakult meg, próbált teret hódítani.

Viszont ahhoz, hogy egy szervezetettet a hatóságok is elismerjenek, előtte be kell jegyeztetni az Afgán álam felé.

Ezt a megbízott (jelen esetben) amerikai képviseleten keresztül lehetet elintézni Mosahi-ban.

Így nem csoda, hogy a Mágiaügyi minisztérium első volt a legális hivatalok között.

A kizsákmányolt és nyomorban tartott Mustafa Kebab Nadan, és Szahaladin Sahsan elképzelése az volt, hogy felzárkóztatják szeretett Mosahi-t a nyugati színvonalhoz.

Elképzelésük között szerepelt az olyan modern technológiák bevezetése, mint a kábel TV és az internet (kerül, amibe kerül).

Amerika látva a lehetőséget, szövetséget kötött a Mágiaügyi minisztériummal, hogy fegyveres rendfenntartó erőkkel segítik a működésüket.

Ám az ebből adódó megnövekedett Amerikai fennhatóságnak nem örült a civil lakosság nagy része.

Így az ellenzéki frakciók összefogtak, hogy elejét vegyék a túlzott amerikai elnyomásnak.

így került képbe a Papmaci és a D.P P.M.C.

2020 és 2021 a folytatás

A Fehér kéz szervezet, politikai pártként indult a volt Mágiai ügyi minisztérium hamvaiból, azonban felismerte hogy a diplomácia mellé erő is kell. Ezért gyakran fordult erkölcsileg megkérdőjelezhető eszközökhöz.(Zsarolás, lefizetés, politikai gyilkosság) A kezdetekben elég népes táborra tett szert a Fehér Kéz szervezet, a propaganda gépezet jól működött, kívülálló Orosz támogatást is szerzett hamar. Azonban ez nem bizonyult elégnek hogy a választásokat biztosan megnyerjék. Felütötte a fejét a Megtorlók PMC-pártja, akik kellő pénzel rendelkeztek hogy pályára törjenek, és a lakoságból is akadt olyan, aki inkább a zsoldosokat választotta, mint saját népét. 

A Fehér Kéz ezt időben, kellő ravaszsággal kihasználva lépett. Mohasiban megosztottságának megszűntetését célozták meg, oly módon, hogy az ozd meg és uralkodj elvet követték. A 2. legnépesebb pártal léptek koalícióba. Továbbra is Fehér Kéz néven futottak, de a vezetést már új Arab végezte. 

 Ez vezetett a totális politikai győzelemhez, Mohasi Arabjaj egy jel alatt egyesültek, kivéve néhány rebellist. Azonban a béke nem tartott sokáig, Mohasi szent ereklyéjét körbe hordozták a területen, vállukon cipelve a népek, azonban a kihelyezett Britek tüzet nyitottak a fegyvertelen, civil konvojra. Ezután egy nagy méretű zavargás és tüntetés vette kezdetét, zavargások, amik a háborús bűnösök kiszolgáltatását követelték. Ezt megtagadták, és golyoszoró tűz volt a választ. Ezt követte egy polgárháborús konfiktus, az Arabok egyesült erővel felmorzsolták a Brit bázist, és az őket támogató Orosz erőket is. 

A Britek helyi vezérkarát nyilvánosan felakasztották. Innentől kezdve Mohasi népe, igazán gyűlöli a Briteket, akik csak úgy juthattak lélegzethez, ha az ISAF szoknyája mögé bújtak. Ezért az ISAF felső vezetése beleolvasztotta a Brit egységeket saját állományukba!