TÖRTÉNET - ELŐZMÉNYEK

A történetet sorban találod

2017-ben Afganisztán, Kabul tartomány, Mosahi.

A térségben zajló kutatások új ásványkincsek forrását eredményezték.

A gyémántok és olaj lelőhelyek kimeríthetetlen forrása okán Mosahi is felnőtt az eddigi törzsi társadalomból, mely során az ipari és gazdasági fejlődésben fő szerepet játszott Rádzsmeg Al Fasshat Sejk.

Bár Rádzsmeg Al Fasshat beindította Mosahi fejlődését, ám gondosan ügyelt arra, hogy megakadályozza a konkurencia kialakulását.

A monopólium megtartásához kénytelen volt olyan milimáris szervezeteket felbérelni, melyek teljesen független az államtól.

A későbbiek során a sejk gazdagsága olyan méreteket öltött, mely felkeltette a nyugati, amerikai, szaúdi, pakisztáni erők figyelmét.

Mivel Afganisztán vezetősége nem rendelkezik olyan szervezettel, mely képes lenne megfékezni Rádzsmeg Al Fasshat Sejk uralmát. Kénytelen volt az amerikai kormányt segítségül hívnia.

2018 Afganisztán, Kabul tartomány, Mosahi.

Az Afganisztáni hatóságok átengedték Mosahi állomásaikat az amerikai erőknek.

Ezzel biztosítva feszültségmentes bejutást a térségben.

Rádzsmeg Al Fasshat Sejk gazdagsága nemzetközi körökben is ismerté vált.

Nagy befektetőként igen komoly politikai tekintélyre is szert tett, ezáltal rengeteg befolyást szerzett az Egyesült Nemzetek Szövetségbe.

Bár elég nyilvánvaló volt, hogy Rádzsmeg Al Fasshat Sejk az állam kincsein gazdagodott meg és tett szert hatalmára. Amerika nem kockáztathatta, egy nyílt megszállással, hogy mártírt csináljon a sejkből.

Fontos volt, hogy az eljárást végző (amerikai) hatóságok, semmilyen indokot ne adjanak az ENSZ beavatkozására.

Amerika így (kisebb) titkos akciókba kezdett, amit Kabul tartomány békefenntartó tevékenységével lepleztek.

A titkos műveletek elsődleges taktikája (a katonai segítségen kívül), az ellenállási mozgalom támogatása volt.

Amerika katonai eszközöket biztosított az ellenállásnak, így próbált helyi konfliktust generálni, mellyel okot adna a térségben állomásozó katonáknak Mosahi teljes megszállására.

Ha ez megvalósul, azzal Amerika és rajta keresztül az Afganisztáni hatóságok, teljes rálátást szereznek Rádzsmeg Al Fasshat Sejk üzelmeire.

2018-ban, erősen megszaporodtak a harci összecsapások az ellenállási mozgalom és rendfenntartó erők között. Az ebből kialakult konfliktus nem hatalmasodott el olyan mértékben, hogy az amerikai rendfenntartó erők okot adjanak Mosahi-t megszállására.

Viszont a civilek felfegyverezése és az egységes politika hiánya, teret engedett új fegyveres frakciók megalakulásának, melyek folyamatosan gyengítették a Sejk hatalmát.

A térségben kialakult egyik fegyveres összetűzés során nyilvánosan kivégezték Rádzsmeg Al Fasshat Sejket.

Az eset végül eljutott az ENSZ-hez, így Amerikának be kellet számolni a Mosahi esetről.

Amerika végül tagadta, hogy bármi köze lenne Rádzsmeg Al Fasshat halálához.

Azt viszont elismerte, hogy szerepe volt több (demokratikus) frakció megalakulásában.

2019. Afganisztán, Kabul tartomány, Mosahi.

Rádzsmeg Al Fasshat kivégzésével megindult a frakciók között versengés.

Az ENSZ úgy döntött, teret enged további szövetségesek részvételének Kabul tartományban.

Megkezdődött a szabadrablás...

Amerika:

A térségben maradt amerikai képviselet lecserélte a vezetőséget, ezzel próbált új arculatot és új módszereket alkalmazni Mosahi megszerzéséhez.

Az ENSZ, engedett a politikai nyomásának, emiatt jóváhagyta az Orosz és az Angol katonai rendfenntartók bevonulását a térségben.

D.P P.M.C.:

Mivel a sejk halála után rengeteg erőforrás maradt a magán védőszervezet birtokában. Ezért a szervezet is önálló tevékenyégbe kezdett.

Civil lakosság:

A 2018 felfegyverkezési hullámnak köszönhetően 2019-re több fegyveres frakció alakult, melyek próbálták hangoztatni a saját nézeteiket.

Egyik kiemelkedő civil szervezet a Mustafa Kebab Nadan, és Szahaladin Sahsan megalakították a Mágiaügyi minisztérium volt.

Bár a szervezet elég komolyan részt vett a különböző idegen erők elleni tüntetésekben.

A minisztérium akkor kezdett felvirágozni, mikor üzletszerűen elkezdett nyitni Amerika felé.

A legtöbb civil szervezet, önkényesen alakult meg, próbált teret hódítani.

Viszont ahhoz, hogy egy szervezetettet a hatóságok is elismerjenek, előtte be kell jegyeztetni az Afgán álam felé.

Ezt a megbízott (jelen esetben) amerikai képviseleten keresztül lehetet elintézni Mosahi-ban.

Így nem csoda, hogy a Mágiaügyi minisztérium első volt a legális hivatalok között.

A kizsákmányolt és nyomorban tartott Mustafa Kebab Nadan, és Szahaladin Sahsan elképzelése az volt, hogy felzárkóztatják szeretett Mosahi-t a nyugati színvonalhoz.

Elképzelésük között szerepelt az olyan modern technológiák bevezetése, mint a kábel TV és az internet (kerül, amibe kerül).

Amerika látva a lehetőséget, szövetséget kötött a Mágiaügyi minisztériummal, hogy fegyveres rendfenntartó erőkkel segítik a működésüket.

Ám az ebből adódó megnövekedett Amerikai fennhatóságnak nem örült a civil lakosság nagy része.

Így az ellenzéki frakciók összefogtak, hogy elejét vegyék a túlzott amerikai elnyomásnak.

így került képbe a Papmaci és a D.P P.M.C.

2020 és 2021 a folytatás

A Fehér kéz szervezet, politikai pártként indult a volt Mágiai ügyi minisztérium hamvaiból, azonban felismerte hogy a diplomácia mellé erő is kell. Ezért gyakran fordult erkölcsileg megkérdőjelezhető eszközökhöz.(Zsarolás, lefizetés, politikai gyilkosság) A kezdetekben elég népes táborra tett szert a Fehér Kéz szervezet, a propaganda gépezet jól működött, kívülálló Orosz támogatást is szerzett hamar. Azonban ez nem bizonyult elégnek hogy a választásokat biztosan megnyerjék. Felütötte a fejét a Megtorlók PMC-pártja, akik kellő pénzel rendelkeztek hogy pályára törjenek, és a lakoságból is akadt olyan, aki inkább a zsoldosokat választotta, mint saját népét. 

A Fehér Kéz ezt időben, kellő ravaszsággal kihasználva lépett. Mohasiban megosztottságának megszűntetését célozták meg, oly módon, hogy az ozd meg és uralkodj elvet követték. A 2. legnépesebb pártal léptek koalícióba. Továbbra is Fehér Kéz néven futottak, de a vezetést már új Arab végezte. 

 Ez vezetett a totális politikai győzelemhez, Mohasi Arabjaj egy jel alatt egyesültek, kivéve néhány rebellist. Azonban a béke nem tartott sokáig, Mohasi szent ereklyéjét körbe hordozták a területen, vállukon cipelve a népek, azonban a kihelyezett Britek tüzet nyitottak a fegyvertelen, civil konvojra. Ezután egy nagy méretű zavargás és tüntetés vette kezdetét, zavargások, amik a háborús bűnösök kiszolgáltatását követelték. Ezt megtagadták, és golyoszoró tűz volt a választ. Ezt követte egy polgárháborús konfiktus, az Arabok egyesült erővel felmorzsolták a Brit bázist, és az őket támogató Orosz erőket is. 

A Britek helyi vezérkarát nyilvánosan felakasztották. Innentől kezdve Mohasi népe, igazán gyűlöli a Briteket, akik csak úgy juthattak lélegzethez, ha az ISAF szoknyája mögé bújtak. Ezért az ISAF felső vezetése beleolvasztotta a Brit egységeket saját állományukba! 

2022 BIST HAZARI

Mosahiban beköszöntött a fegyverszünet. Törékeny de reménnyel teli, így a katonai erő egy része elindulhatott a Kabul felé vezető úton. Ez így túl szép, hogy igaz legyen. Nem is az. Bist Hazari városában megtorpant az ISAF konvoj. BARDI 313 titokzatos vezére kiadta a parancsot: "MINDEN KÜLFÖLDI KUTYÁNAK HALNIA KELL!" A csendes és békés város utcáin úrrá lett a feszültség. Mint keselyűk a dögszagra zsoldosok is megjelentek körzetben. Még próbálnak segíteni ahol tudnak. Ki tudja mik a terveik. A BANK el látja munkával a zsoldosokat. Ismerjük mind őket. Csak idő kérdése mikor harapnak az őket etető kézbe vagy kapnak vérszemet, mint Mosahiban. A civilek is félnek, illegális fegyvercsempészetből elkezdtek fegyverkezni. Tálib felkelők egyre jobban végeznek mozgásokat, sok civilt vonnak be.

Még Csend és béke honol Bist Hazari Utcáin.

A Police próbálja megőrizni ezt a törékeny "békét". Egyre több a fegyveres és minden tálib csak egy kiáltást vár: "DZSIHÁD!!!"

Az ISAF békefenntartó erői az illegális fegyvercsempészekre utaznak. Így próbálják megakadályozni  a civil afgán lakosok ellenséggé válását. A POLICE próbálja a békét fenntartani és a nemzetközi médiát távol tartani. Nem hiányzik valami ,,véletlen,, előbukkanó kínai szövetséges tálib oldalon.

GRS csapatok hírszerzés céljából (is) követik az ISAF konvojokat ezzel tudósítva (bár ezt tagadják) a nemzetközi médiának.

Jelenleg csend van, a szándékokat nem tudni. Reméljük az ISAF fegyverropogás nélkül tovább tudja folytatni útját KABUL városába.

2023 KABUL

3day nevű játékunk 6 epizódja tovább megy Bist Hazari-ból az Afgán Fővárosába, Kabulba.

Itt bontakozik ki az egész játék sorozat hisz ha megnézed, Mosahi városából indultunk, ahol béke volt és háború lett, onnan tovább Bist Hazari városába a Kabulba vezető úton. És íme megérkeztünk KABULBA, ahol sok szál fog találkozni és sok dolog kerül a helyére. Ha a Kabuli találkozás sikerrel jár akkor visszatérhetünk Mosahiba 2024-ben (Visszatérés Mosahiba) a békével. Ehhez az ISAF és az Afgán nemzeti haderőnek kell együttműködnie az Iszlám állam által toborzott radikális iszlamistákkal akik teljhatalmat akarnak a térségben. Ez már nem az olajról és a pénzről szól, hanem ideológiai vallási konfliktusról.

A titkos megbízottak sem (grs )maradnak ki a buliból, és a fizetett katonák (pmc) Zsoldosok gondoskodnak a  kijelölt személyek kihallgatásáról, kivégzéséről és különböző technológiai hátterek szabotálásáról.

Az afgán haderő az ISAF-al együttműködve építi ki Kabul határvidékén IZRAELTŐL vásárolt Vaskupola légvédelmi rendszert melyet pár Izraeli katona és mérnök felügyel irányít.

A kabuli Afgán civil lakosok segítik ISAF afgán munkáját a térség terrormentesítéséről. Az Izraeli vaskupola bizonyít itt is kabulban, rengeteg rakétatámadást semmisít meg. A rakétázások kabul melletti hegységekről származnak.

ISAF megkezdi a rakétabázisok felszámolását. A radikalizálódott iszalmisták pedig az Izraeli különítmény felkutatását, kihallgatását és kivégzését valamint a vaskupola megszerzését.

Az isafra nagy teher hárul. Az izraeli csapat biztonságának a védelme mellett a teljes terror elhárítása, megsemmisítése.

Kabulban megjelentek a kínai árusok is akiknél nem csak csecsebecséket lehet vásárolni, hanem a pult alatt különböző Informatikai rendszereket, pénzutalást és valutaváltást lehet eszközölni.


3day VII.

A kabuli éjszaka továbbra is a félhomályban úszik, az utcák zajai és a piacok forgataga sosem lankad. 
Az ISAF békefenntartók erői fegyvereikkel a vállukon vigyáznak a városra, míg az Afgán civil lakosság csendes kereskedelme szinte észrevétlenül folyna, ha nem lennének olyanok közöttük, akik sötét titkokat rejtegetnek.


A kínai piacokon nemcsak drágakövek és arany cserélnek gazdát, hanem a drogok és fegyverek is, miközben a zsoldosok és a Tálib felkelők közötti küzdelem enyhül. Ebben a látszólag békés városban a hatalomért és a piaci uralomért folyó harc egyre csak mélyül.

Az Arab emírségek befolyása érezhető, pénz és hatalom szivárog az éjszakában, miközben az olajüzletek és a terrorizmus közötti kapcsolatok kusza hálója a háborúért és az irányításért folytatott küzdelmeket táplálja.
Ebben a zűrzavarban a frakciók mindig információra vadásznak, legyen az a piacokon vagy éppen a teaház titokzatos világában. Mindannyian egy cél érdekében mozognak a városban, ahol a háttérhatalmak a politikai és vallási célokért folytatott harcokat rejtve irányítják.

Az ISAF békefenntartók mindent megtesznek a város békéjéért, de közben titkos célokat is követnek, melyekről nem beszélhetnek. Az Afgán civil lakosság egy része csendben szolgál, mások pedig rejtett hálózatokat építenek azért, hogy politikai vagy vallási célok elérésében segítsenek.

A Zsoldosok és a Tálib felkelők közötti küzdelem nem csupán a hatalomért folyik, hanem egy magasabb cél érdekében is, melynek vallási és politikai vonatkozásai összefonódnak a város sorsával. Egy ilyen összetett helyzetben minden főszereplő a saját céljaiért harcol, miközben a láthatatlan háború hálója mindent áthat, és a kulcs kérdés az marad, hogy vajon ki fogja elérni a célját ebben a folytonosan változó és veszélyekkel teli világban, ahol a politika, a vallás és a hatalom árnyékában mindig újabb célok bukkannak fel, hogy átírják a város jövőjét.

Többen  egy titkos küldetésre indulnak Kabulban, amelynek célja egy Allahhoz kapcsolódó titokzatos tárgy felkutatása. Ezt a tárgyat hosszú ideje legendák és mítoszok övezik, amelyek szerint hatalmas erejű és misztikus képességekkel bír.


A legendák szerint ez a tárgy Allah közvetlen áldását hordozza magában, és az, aki megtalálja és birtokolja, hatalmas hatalomhoz és befolyáshoz juthat. Az ISAF titkos megbízása az, hogy ezt a tárgyat megtalálják, mielőtt a Tálib felkelők vagy a PMC kezébe kerülne, akik mindketten érdeklődést mutatnak az ilyen misztikus erővel bíró tárgyak iránt.

Az ISAF különleges egysége, kiválóan képzett ügynökekből álló csapat, rejtett nyomokat követve és információkat gyűjtve próbálja megfejteni a tárgy helyét. 

Ez az Allahhoz kapcsolódó titokzatos tárgy híresen nehezen felfedezhető, és a legendák szerint csak az igazságot kereső és tiszta szívű személyeknek mutatja meg magát.

A küldetés során az ISAF ügynökei folyamatosan találkoznak különböző rejtélyekkel és kihívásokkal, miközben a város mélyén próbálják feltárni a tárgy hollétét. A Tálib felkelők és a PMC folyamatosan a nyomukban vannak, minden lépésüket figyelemmel kísérik, és saját céljaik elérése érdekében mindent megtesznek, hogy megakadályozzák az ISAF csapatát.

Az ISAF ügynökei végül egy rejtélyes teaháznál találnak újabb nyomokat, ahol a teaház vezetője, Samir titokzatosan utal arra, hogy a tárgy valahol a város keleti részén lehet elrejtve, egy elhagyatott palota mélyén. Az ISAF különleges egysége felkészül a végső küldetésre, melynek célja, hogy megtalálják ezt az Allahhoz köthető misztikus erővel bíró tárgyat, mielőtt az a városban uralkodó káoszban veszne el, vagy rossz kezekbe kerülne. 

Ez a tárgy lehet a kulcs a város valódi békéjéhez vagy a még nagyobb kaosz kirobbanásához.


ISAF szóvivő:
,,az ISAF megfelelően tartotta rendben a békét, a tálib és egyéb szervezetek szervezkedése ellenére is. Kecskés Szahib megszökött a fogságból bíróság várja mivel fegyverkereskedelem vádjával az ISAF helyszíni ítélőszéke bűnösnek találta emberiség és a kabuli lakosság elleni vétkekben. Terroristák támogatása miatt és drog csempészés miatt még több személy áll körözés alatt.

Hassan teaház története és bukása mult jelen jövő

Egy sötét árnyék borult a mosahibi teaházra, miután Hassan, a kedves és tiszteletben álló vezetőt, hirtelen és váratlanul kivégezték, a vádak pedig megalapozatlanok voltak. A hely hirtelen ürességet hagyott maga után a közösségben, miközben a vádak ellene hamisan terjedtek el. Ez a tragikus esemény azonban csak az első lapja volt a történetnek.

Hassan utódja, Samir, aki a teaházat örökölte, úgy érezte, hogy túl sok fájdalmat és veszteséget hordoz a hely, ezért eladta azt és a befolyt összeget a teaházi üzletág fejlesztésére használta Kabultban. Itt, a zajos és kaotikus városban, új teaházat hozott létre, ahol az emberek igényeinek megfelelően lehetett teázni, kávézni és vizipipázni.

Ámde a látszat ellenére a teaház mögött korrupt ügyletek bontakoztak ki. Samir nem csak az egyszerű kiszolgálást vezette, hanem csendben üzletelt két igen különböző emberrel. Az egyikük egy olasz ügyvéd, Antonio Guiseppe, aki szinte mindent meg tud tenni a pénzért, a másik pedig egy vallásos fanatikus politikus, Mustafa bin Laden. Mindketten különös ajánlatokkal közeledtek Samirhoz, és ő, a teaház vezetője, úgy döntött, hogy részt vesz az üzleteikben.

A teaház azonban nem csupán a kellemes kikapcsolódás helyszíne volt, hanem sötét ügyletek színtere is. A háttérben drog- és fegyvercsempészet folyt, miközben az emberek vidáman teáztak és beszélgettek. A sűrű füst, a koffein és a csevegés takarta el a teaház sötét üzleteit, miközben Samir észrevétlenül húzta a szálakat a háttérben.

Ahogy a teaház mind népszerűbbé vált a városban, úgy bontakozott ki egy rejtélyes hálózat, amely összekapcsolta a politikát, vallást és bűnözést, mindazt, ami sötétben zajlott a teaház füstös falai mögött. Vajon Samir képes lesz-e kezelni az árnyakat és a sötétséget, vagy elveszti magát ebben a veszélyes játékban, amelybe belekeveredett?

Ahogy a teaház számos arcát és titkait felfedezték, a történet mindinkább a feszültség és veszély szövevényévé vált. Ahhoz, hogy Samir eldönthesse, hogyan lépjen tovább, meg kell találnia a valódi üzleti értékét a barátságok, a hatalom és az erkölcs közötti ellentmondásokban.